Loader Image
  • Jaškovo 50, 47280 Ozalj
  • (047) 751-181
  • (047) 631-970
  • centar.ozalj@gmail.com
  • centar-ozalj.hr

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj je javna ustanova čiji je osnivač Ministarstvo demografije, socijalne politike i mladih,
a pruža usluge djeci, mladeži i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama.

Općenito

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj je javna ustanova čiji je osnivač Ministarstvo demografije, socijalne politike i mladih, a pruža usluge djeci, mladeži i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama.

Više…
Misija i Vizija

MISIJA – Pružanje podrške djeci, mladeži i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama za kvalitetno življenje kroz aktivno uključivanje u zajednicu. VIZIJA – Dijete i osoba s teškoćom u društvu…

Više…
Povijest

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj je izvorno osnovan odlukom Narodnog odbora grada Zagreba na 46. sjednici Gradskog vijeća od 30. ožujka 1955. godine godine i na 9. sjednici Vijeća…

Više…

Usluge koje pruža Centar Ozalj

Centar Ozalj pruža djeci i mladeži s teškoćama u razvoju (0-21. godine života) kao i
odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima različite vrste socijalnih usluga.

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih…

Više...

Poludnevni boravak je socijalna usluga koja može trajati od četiri do šest sati dnevno, u kojem vremenu se osigurava zadovoljavanje životnih potreba…

Više...

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne…

Više...

Riječ korisnika

Aktivnosti

Aktivnosti u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Skip to content