Loader Image
  • Jaškovo 50, 47280 Ozalj
  • (047) 751-181
  • (047) 631-970
  • centar.ozalj@gmail.com
  • centar-ozalj.hr

Općenito o Centru Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj je javna ustanova čiji je osnivač Ministarstvo demografije, socijalne politike i mladih, a pruža usluge djeci, mladeži i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama.

Svoju djelatnost obavlja na području Karlovačke županije. Sjedište Centra nalazi se u Jaškovu u blizini Ozlja u staroj kuriji okruženoj prekrasnim parkom, a dislocirana jedinica u Karlovcu.

Statut – Centra za pruzanje usluga u zajednici Ozalj (pdf)

 

Skip to content