Loader Image
  • Jaškovo 50, 47280 Ozalj
  • (047) 751-181
  • (047) 631-970
  • centar.ozalj@gmail.com
  • centar-ozalj.hr
Edukacija putem Zoom platforme

Edukacija putem Zoom platforme

Zaposlenici našeg Centra, u sklopu projekta „KIDS“ na kojoj je Centar jedan od partnera, nastavili su planiranu edukaciju Športskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke u sklopu projekta „KIDS“. S obzirom na epidemiološke preporuke i mjere, edukacija se održala putem Zoom platforme.

Edukacija je započela 14. prosinca 2020., iz projektnog elementa 2 pod nazivom ‘Provedba neformalne edukacije iz kineziterapije i pružanja usluga psihosocijalne podrške namijenjena stručnjacima koji u svojoj županiji rade s djecom s teškoćama u razvoju’.

Inače, predmetni projekt je sklopljen u okviru poziva na natječaj ‘Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I’, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a naš Centar je jedan od partnera.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a ukupna vrijednost istog iznosi 1,223.462,75 kuna.

 

Skip to content