Loader Image
  • Jaškovo 50, 47280 Ozalj
  • (047) 751-181
  • (047) 631-970
  • centar.ozalj@gmail.com
  • centar-ozalj.hr

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Jaškovo 50, 47 280 Ozalj

Telefon: (047) 751 181

Fax: (047) 631 970

OIB: 87620790803

Ravnatelj i voditelj:

Dijana Borović – Galović

 

Dislocirana jedinica Karlovac

Vladimira Nazora 16, 47 000 Karlovac

Telefon: (047) 601 936

 

Usluga poludnevnog boravka pruža se na adresi Maksimilijana Vrhovca 19, Karlovac

Telefon: (047) 636 268

 

Usluga psihosocijalne podrške pruža se na adresi Maksimilijana Vrhovca 21, Karlovac

Telefon: (047) 636 268

 

 

Lokacije na kojima djeluje Centar Ozalj