Loader Image
  • Jaškovo 50, 47280 Ozalj
  • (047) 751-181
  • (047) 631-970
  • centar.ozalj@gmail.com
  • centar-ozalj.hr

ODLUKU O IMENOVANJU KOORDINATARA ZA ZAŠTITU OD BOLESTI COVID-19

Temeljem čl. 34 Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj ravnateljica Centra Dijana Borović – Galović d o n o s i

ODLUKU O IMENOVANJU KOORDINATARA ZA ZAŠTITU OD BOLESTI COVID-19

Radi djelotvornije zaštite od bolesti COVID- 19, Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj zastupan po ravnateljici Dijani Brović-Galović, a koji djeluje na više lokacija, imenuje koordinatore za zaštitu od bolesti COVID-19. 

Odluka o imenovanju koordinatora za zastitu od bolesti COVID-19 (pdf)

Skip to content