Loader Image
  • Jaškovo 50, 47280 Ozalj
  • (047) 751-181
  • (047) 631-970
  • centar.ozalj@gmail.com
  • centar-ozalj.hr

Plan nabave za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Nar.nov.,br:90/2011), te na temelju članka 33. i 34. Statuta Centra za rehabilitaciju “Ozalj” Upravno vijeće je na sjednici održanoj dana 30.01.2015.godine donijelo slijedeći: Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015 (xls)

Skip to content